VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van de luchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot‑Brittannië en Noord‑Ierland uit de Europese Unie (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)) Commissie vervoer en toerisme Rapporteur: Kosma Złotowski