Recomandare de DECIZIE A CONSILIULUI de autorizare a deschiderii de negocieri în numele Uniunii Europene în cadrul celei de a treizeci și una reuniuni a părților contractante referitoare la aducerea de modificări Acordului de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase („Acordul de la Bonn”) în ceea ce privește aderarea Regatului Spaniei la acord și în ceea ce privește extinderea domeniului de aplicare al acordului