Rakkomandazzjoni għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL li tawtorizza l-ftuħ ta’ negozjati għan-nom tal-Unjoni Ewropea fil-Wieħed u Tletin Laqgħa tal-Partijiet Kontraenti dwar l-emendi tal-Ftehim għall-Kooperazzjoni fit-Trattament tat-Tniġġis fil-Baħar tat-Tramuntana miż-Żejt u Sustanzi Oħra Perikolużi (il-“Ftehim ta’ Bonn”) fir-rigward tal-adeżjoni tar-Renju ta’ Spanja mal-Ftehim u fir-rigward tal-estensjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni tal-Ftehim