Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta aloittaa Euroopan unionin puolesta neuvottelut öljyn ja muiden vaarallisten aineiden aiheuttaman Pohjanmeren pilaantumisen torjuntayhteistyöstä tehdyn sopimuksen (Bonnin sopimus) sopimuspuolten 31. kokouksessa Espanjan kuningaskunnan sopimukseen liittymisen ja sopimuksen soveltamisalan laajentamisen osalta sopimukseen tehtävistä muutoksista