Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9142 – REWE/Lekkerland) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG.)