Besluit (EU) 2019/1941 van de Raad van 18 november 2019 over het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het EPO-comité dat is opgericht bij de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Centraal-Afrika, anderzijds, wat betreft de vaststelling van de lijst van scheidsrechters