Concluziile avocatului general VerLoren van Themaat prezentate la data de31 ianuarie 1985.