Vec C-452/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Salzburg (Rakúsko) 12. augusta 2013 — Germanwings GmbH/Ronny Henning