Lieta C-452/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 12. augustā iesniedza Landesgericht Salzburg (Austrija) — Germanwings GmbH/Ronny Henning