Дело C-452/13: Преюдициално запитване, отправено от Landesgericht Salzburg (Австрия) на 12 август 2013 г. — Germanwings GmbH/Ronny Henning