MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)) Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta Esittelijä: Laura Agea