Sag C-273/00: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 14. april 2000 af Bundespatentgericht i klagesagen, som er blevet indledt af Dr. Ralf Sieckmann