Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8839 – GIP/NTV) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ. )