Decizia Comisiei din 28 octombrie 1988 de stabilire a listei produselor prevăzute în articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 1898/87 al Consiliului$