Regulamentul (CEE) nr. 269/83 al comisiei din 1 februarie 1983 privind a patra modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2191/81 și (CEE) nr. 2192/81 în ceea ce privește măsurile de control legate de acordarea unui ajutor pentru achiziționarea untului de către instituțiile și colectivitățile fără scop lucrativ, precum și de către armată și unitățile similare din statele membre$