Komisijas Regula (EEK) Nr. 269/83 (1983. gada 1. februāris), ar kuru ceturto reizi groza Regulas (EEK) Nr. 2191/81 un (EEK) Nr. 2192/81 attiecībā uz kontroles pasākumiem, kas saistīti ar atbalsta piešķiršanu dalībvalstu bezpeļņas iestāžu un organizāciju, kā arī armiju un līdzīgu spēku sviesta pirkumiem