Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8456 – INEOS/Forties Pipeline System) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES. )