Sprawa T-678/18: Wyrok Sądu z dnia 19 września 2019 r. – Società agricola Giusti Dal Col/EUIPO – DMC (GIUSTI WINE) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Międzynarodowa rejestracja wskazująca Unię Europejską – Wniosek o przyznanie ochrony słownemu międzynarodowemu znakowi towarowemu GIUSTI WINE – Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy DeGIUSTI – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)