Sag T-678/18: Rettens dom af 19. september 2019 – Società agricola Giusti Dal Col mod EUIPO – DMC (GIUSTI WINE) (EU-varemærker – indsigelsessag – international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret – ansøgning om varemærkebeskyttelse af det internationale ordmærke GIUSTI WINE – det ældre nationale figurmærke DeGIUSTI – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001])