Věc T-678/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. září 2019 – Società agricola Giusti Dal Col v. EUIPO – DMC (GIUSTI WINE) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie – Žádost o ochranu mezinárodní slovní ochranné známky GIUSTI WINE – Starší národní obrazová ochranná známka DeGIUSTI – Relativní důvod pro zamítnutí – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“)