Komisijas Paziņojums par jēdziena konkrētais tirgus definīciju Kopienas konkurences tiesībāsDokuments attiecas uz EEZ. (97/C 372/03)