Sag T-136/19: Sag anlagt den 1. marts 2019 — Bulgarian Energy Holding m.fl. mod Kommissionen