Skriftlig fråga E-7701/10 João Ferreira (GUE/NGL) till kommissionen. Bränderna i Portugal och det europeiska informationssystemet för skogsbränder (Effis)