Писмен въпрос E-002224/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) до Съвета. Политически затворници в Зимбабве