Lieta T-746/15 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2016. gada 18. janvāra rīkojums – Biofa/Komisija Pagaidu noregulējums — Augu aizsardzības līdzeklis — Pamatvielas nātrija hidrogēnkarbonāta apstiprināšana — Pieteikums par izpildes apturēšanu — Steidzamības neesamība