Дело F-746/15 R: Определение на председателя на Общия съд от 18 януари 2016 г. — Biofa/Комисия (Обезпечителни мерки — Продукт за растителна защита — Одобряване на основното вещество натриев хидрогенкарбонат — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност)