Kohtuasi C-400/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Højesteret (Taani) 19. oktoobril 2009 — Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S i likvidation, Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S versus Merck & Co Inc, Merck Sharp & Dohme BV, Merck Sharp & Dohme