Särskild rapport nr 6/2016 – Program för utrotning, bekämpning och övervakning för att begränsa djursjukdomar