Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 141/2017 van 7 juli 2017 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) en bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2019/748]