Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 141/2017 tas-7 ta’ Lulju 2017 li temenda l-Anness I (Kwistjonijiet veterinarjiu fitosanitarji) u l-Anenss II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjaru ċertifikazzjoni) tal-Ftehim ŻEE [2019/748]