2017 m. liepos 7 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 141/2017, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo I priedas(Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai) ir II priedas (Techniniaireglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas) [2019/748]