Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 141/2017 от 7 юли 2017 година за изменение на приложение I (Ветеринарни ифитосанитарни въпроси) и приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2019/748]