Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 14 września 2017 r.$