Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 14. september 2017.