Решение на Съда (десети състав) от 14 септември 2017 г.