Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Uredbe Komisije (EU) 2016/2281 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov za toplozračno ogrevanje, izdelkov za hlajenje in visokotemperaturnih procesnih ohlajevalnikov ter ventilatorskih konvektorjev – (Objava naslovov in sklicev na prehodne metode merjenja in računske metode za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2281 ter zlasti prilog III in IV k Uredbi)Besedilo velja za EGP.