Comunicarea Comisiei în cadrul punerii în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2281 al Comisiei de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică aplicabile produselor pentru încălzirea aerului, produselor pentru răcire, răcitoarelor industriale cu temperaturi înalte și ventiloconvectoarelor [Publicarea titlurilor și a referințelor la metode tranzitorii de măsurare și calcul pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2281, în special a anexelor III și IV]Text cu relevanță pentru SEE.