Komisijas paziņojums saistībā ar Komisijas Regulas (ES) 2016/2281 īstenošanu, ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz gaisa sildīšanas iekārtām, dzesēšanas iekārtām, augsttemperatūras procesdzesinātājiem un ventilatorkonvektoriem (Pagaidu mērīšanas un aprēķināšanas metožu nosaukumu un atsauču publikācija Regulas (ES) 2016/2281 un jo īpaši tās III un IV pielikuma īstenošanai)Dokuments attiecas uz EEZ.