Komisijos pranešimas, parengtas įgyvendinant Komisijos reglamentą (ES) 2016/2281, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi oro šildymo gaminių, vėsinimo gaminių ir aukštatemperatūrių technologinių aušintuvų ir ventiliatorinių konvektorių ekologinio projektavimo reikalavimai (Reglamento (ES) 2016/2281, ypač jo III ir IV priedų, įgyvendinimo pereinamuoju laikotarpiu taikomų matavimo ir skaičiavimo metodų pavadinimų ir nuorodų paskelbimas)Tekstas svarbus EEE.