Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta ilmalämmitystuotteiden, jäähdytystuotteiden, korkeassa lämpötilassa käytettävien prosessijäähdytyslaitteiden ja puhallinkonvektorien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta annetun komission asetuksen (EU) 2016/2281 täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto (Väliaikaisesti sovellettavien mittaus- ja laskentamenetelmien nimet ja viitetiedot asetuksen (EU) 2016/2281 ja erityisesti sen liitteiden III ja IV täytäntöönpanoa varten)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.