Komisjoni teatis, mis on seotud komisjoni määruse (EL) 2016/2281 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses õhukütteseadmete, jahutusseadmete, kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite ja puhurkonvektorite ökodisaini nõuetega) rakendamisega (määruse (EL) 2016/2281 ning eelkõige selle III ja IV lisa rakendamiseks vajalike ajutiste mõõtmis- ja arvutusmeetodite pealkirjade ja sellekohaste viidete avaldamine)EMPs kohaldatav tekst.