Liste over truster og lignende juridiske arrangementer, der er reguleret af medlemsstaternes lovgivning, og som Kommissionen er underrettet om 2019/C 360/05