Zadeva C-597/11 P: Sklep Sodišča z dne 4. oktobra 2012 – Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE proti Evropski komisiji (Pritožba — Javno naročilo, ki ga odda Komisija — Zavrnitev ponudbe — Obveznost obrazložitve — Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002 — Člen 89 — Uredba (ES, Euratom) št. 2342/2002 — Člena 140 in 141 — Rok za predložitev ponudb — Rok za predložitev zahtev za posredovanje podatkov)