Vec C-597/11 P: Uznesenie Súdneho dvora zo 4. októbra 2012 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Európska komisia [Odvolanie — Verejné obstarávanie Komisie — Zamietnutie ponuky — Povinnosť odôvodnenia — Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 — Článok 89 — Nariadenie (ES, Euratom) č. 2342/2002 — Články 140 a 141 — Lehota na podanie ponúk — Lehota na podanie žiadostí o poskytnutie informácií]