Lieta C-597/11 P: Tiesas 2012. gada 4. oktobra rīkojums — Evropaïki Dynamiki- Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Eiropas Komisija (Apelācijas sūdzība — Publiskā iepirkuma līgums, kura slēgšanas tiesības ir piešķīrusi Komisija — Piedāvājuma noraidīšana — Pienākums norādīt pamatojumu — Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 — 89. pants — Regula (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 — 140. un 141. pants — Piedāvājumu pieņemšanas termiņš — Informācijas pieprasījumu iesniegšanas termiņš)