Kohtuasi C-597/11 P: Euroopa Kohtu 4. oktoobri 2012 . aasta määrus — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Komisjoni korraldatud hange — Pakkumuse tagasilükkamine — Põhjendamiskohustus — Määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 — Artikkel 89 — Määrus (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 — Artiklid 140 ja 141 — Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg — Teabenõude esitamise tähtaeg)