Писмен въпрос E-009319/11 Oreste Rossi (EFD) до Комисията. По-малко натрий и повече калий