Pirmās instances tiesas spriedums (ceturtā palāta) 2007. gada 18.aprīlī.