Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1723 a Comisiei din 16 noiembrie 2020 privind măsuri de prevenire a introducerii în Uniune a virusului febrei aftoase din Algeria, Egipt, Israel, Liban, Libia, Maroc, Palestina, Siria, Tunisia și Turcia [notificată cu numărul C(2020) 7661] (Text cu relevanță pentru SEE)