SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1109/92 van de heer Sotiris KOSTOPOULOS aan de Commissie. Fusie van de twee naamloze vennootschappen PYRKAL en EVO